Σκαπιτσαριστά

Σκαπιτσαριστά
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Υλικό: σχιστολιθικό πέτρωμα. Επιφάνεια: φυσική. Διαστάσεις: 30x30cm με πάχος περίπου ±1cm. ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 7x30cm με πάχος περίπου ±2cm. Κάπο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: σχιστολιθικό πέτρωμα. Επιφάνεια: φυσική. Διαστάσεις: 15x30cm, με πάχος περίπου ±1cm...
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 7x30cm με πάχος περίπου ±2cm. Κάπο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 10x30cm με πάχος περίπου 1-3cm. Κάποια μι..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο Θάσου. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 7x30cm με πάχος περίπου ±2cm. ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: πλάτος 10cm, ελεύθερο τυχαίο μήκ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο Καβάλας. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: πλάτος 10cm, ελεύθερο τυχαίο μήκος, ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: φυσικό πέτρωμα Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 10x30cm με πάχος περίπου 1-2cm. Κάπ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 10x30cm με πάχος περίπου ±3cm. Κάπ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: πέτρα Σάτρες.  Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: πλάτος 10cm, ελεύθερο τυχαίο μήκο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 7x30cm με πάχος περίπου ±2cm. Χρήσ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: σχιστολιθικό πέτρωμα. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: πλάτος 10cm, ελεύθερο τυχαίο μή..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Υλικό: μάρμαρο. Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή. Διαστάσεις: 7x30cm με πάχος περίπου ±2cm. Κάπο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€